(L) Over 3,000 residents from Jianli County in Hubei Province signed a joint criminal complaint against Former Chinese leader Jiang Zemin. To date, over 209,000 Chinese people have filed criminal complaints against Jiang. (Minghui.org) (R) Former Chinese Communist Party leader Jiang Zemin, who instigated the persecution of Falun Gong practitioners in China. (GOH CHAI HIN/AFP/Getty Images)

(Bên trái) Hơn 3.000 người dân huyện Giám Lợi tỉnh Hồ Bắc đã ký một đơn đồng khởi kiện hình sự chống lại cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân. Cho đến ngày hôm nay, hơn 209.000 người Trung Quốc đã đệ đơn khởi kiện hình sự chống lại Giang.(Minghui.org) (Bên phải) Cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân, người phát động cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. (GOH CHAI HIN/AFP/Getty Images)

Những ai sống ở Trung Quốc vào ngày 20 tháng 7 năm 1999 đều đã chứng kiến một chiến dịch đàn áp mà dường như chỉ có ở thời Trung Cổ xa xưa.

Đọc tiếp »