Phỏng Vấn Linh Mục Nguyễn Hữu Giải Về Vấn Đề Đất Đai Tại Giáo Xứ An Bằng – Huế

Tháng Hai 27, 2009

Phỏng Vấn Linh Mục Nguyễn Hữu Giải Về Vấn Đề Đất Đai Tại Giáo Xứ An Bằng – Huế
Nguyễn Thị Trâm Oanh thực hiện từ Đức Quốc

Vụ đấu tranh đòi lại đất đai của giáo xứ An Bằng sắp nổ lớn; hôm nay chị Trâm Oanh từ Đức Quốc đã liên lạc được với linh mục Nguyễn Hữu Giải để hỏi về sự kiện này. Xin mời quý bạn đọc theo dõi.
Ngày 27.02.2009


Phỏng vấn Ông Nguyễn Đức Mân Giáo Trưởng An Bắc thuộc Giáo Xứ An Bằng thuộc Tổng Giáo Phận Huế

Tháng Hai 27, 2009

ImageHost.org

Phỏng vấn Ông Nguyễn Đức Mân Giáo Trưởng An Bắc thuộc Giáo Xứ An Bằng thuộc Tổng Giáo Phận Huế
Nguyễn Thị Trâm Oanh thực hiện từ Đức Quốc
Xin mời quý bạn đọc theo dõi buổi phỏng vấn Ông Nguyễn Đức Mân, Giáo Trưởng An Bắc thuộc Giáo Xứ An Bằng thuộc Tổng Giáo Phận Huế về việc đất đai Giáo xứ An Bằng sắp nổ lớn, do chị Nguyễn Thị Trâm Oanh thực hiện từ Đức Quốc.
Ngày 27.02.2009


Gặp Gỡ Lần Đầu – Nguyễn Ngọc Ngạn

Tháng Hai 27, 2009

ImageHost.org

Mời quý vị theo dõi audio truyện Gặp Gỡ Lần Đầu của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn.
Phần 1 Phần 2


Dân Oan Hà Nội – 25.02.2009

Tháng Hai 25, 2009

Phỏng Vấn Bà Đỗ Thị Hồng – Huyện Từ Liêm Hà Nội
Nguyễn Thị Trâm Oanh thực hiện từ Đức Quốc
Thỉnh thoảng chúng tôi cũng vẫn thường hay nghe những câu chuyện như về Việt Nam nghiên cứu mua đất , mua nhà đầu tư từ các “Vịt Kiều” hoặc vì nhẹ nhạ, hoặc vì không nắm rõ thông tin về các vụ cưỡng chế đất đai tại Việt Nam; và nhất là không biết hoặc cố tình không biết rằng dưới chế độ cộng sản không hề có quyền tư hữu đất đai mà chỉ có quyền xử dụng đất!!! Nhằm đưa các thông tin chích xác về sự kiện đất đai tại Việt Nam đến bà con hải ngoại được rõ, hôm nay xin mời quý bạn đọc theo dõi buổi nói chuyện của bà Đỗ Thị Hồng từ huyện Từ Liêm Hà Nội do chị Nguyễn Thị Trâm Oanh thực hiện từ Đức Quốc.
Ngày 25.02.2009


Dân Oan Bà Rịa – Vũng Tàu – 24.02.2009

Tháng Hai 25, 2009

Dân Oan Trần Ngọc Anh Tố Cáo Lâm Trường Bà Rịa Vũng Tàu!!!!
Nguyễn Thị Trâm Oanh thực hiện từ Đức Quốc
Một điều rất lạ là Lâm Trường tại Bà Rịa Vũng Tàu không khai hoang những vùng đất mới, mà lại đi cưỡng chế những vùng đất đã được khai hoang và trồng trọt rất màu mỡ của dân!!!! Tình trạng này gây ra không biết bao nhiêu dân oan tại Bà Rịa Vũng Tàu. Xin mời quý bạn đọc theo dõi buổi nói chuyện của dân oan Trần Ngọc Anh do chị Nguyễn Thị Trâm Oanh thực hiện từ Đức Quốc.
Ngày 24.02.2009-1
Ngày 24.02.2009-2


Cái Nón Lá – Phạm Tín An Ninh

Tháng Hai 23, 2009

ImageHost.org

Phần 1 Phần 2


Hồi Ký Tôi Phải Sống – LM. Nguyễn Hữu Lễ

Tháng Hai 21, 2009

Hồi ký của Lm Nguyễn Hữu Lễ

 

   

Tôi Phải Sống

 

 

  1       2       3     4     5     6     7    8     9    10 

 

11    12   13   14   15   16   17  18   19    20  

 

21    22   23   24   25   26   27   28    29     30

  31    32   33   34   35   36   37   38   39   40  
  41    42   43   44   45   46   47   48   49   50  
 

 

 

 
   

Bài viết thêm của Linh Mục Nguyễn hữu Lễ:

 

 Bùi Đình Thi  1   2