Vàng & lòng dân


Image

NQL(quechoa): Đọc Có chăng một âm mưu chiếm vàng ??? ( tại đây ) thật dễ sợ nhưng mình không dám đăng vì mình dốt món vàng và ngân hàng, sợ không biết trúng trật thế nào, đăng không khéo bị hố. Nhưng đọc bài Khi bà Bộ trưởng nhắc lại chuyện góp vàng cho Chính phủ ( tại đây) thì mình lại hiểu. Bởi vì cái sự vô hậu có ở khắp nơi, đâu chỉ chỉ xảy ra ở chuyện góp vàng. Mình định giật tít Lòng dân & đồ vô hậu nhưng thôi, giật tít vàng & lòng dân cho nó lành. Đọc tiếp »

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: