Ảnh mô hình của chiếc tàu bay cao độ tên Yuanmeng (Giấc mơ), hiện đang được Trung Quốc phát triển. Chiếc tàu dạng khinh khí cầu này dường như được xây dựng dựa trên một dự án phòng thủ vốn bị bỏ rơi của Mỹ. (Ảnh của People’s Daily)

Ảnh mô hình của chiếc tàu bay cao độ tên Yuanmeng (Giấc mơ), hiện đang được Trung Quốc phát triển. Chiếc tàu dạng khinh khí cầu này dường như được xây dựng dựa trên một dự án phòng thủ vốn bị bỏ rơi của Mỹ. (Ảnh của People’s Daily)

Vào đầu những năm 2000, tập đoàn sản xuất vũ khí Lockheed Martin đã tiến hành thiết kế các trạm phóng vũ khí hoạt động ở khu vực cận không gian (near space) – là khu vực nằm trong khí quyển Trái Đất, cách mực nước biển 20 đến 100 km. Các trạm này sẽ phối hợp hoạt động cùng với các vệ tinh của Mỹ. Đọc tiếp »