Blogger Phạm Thanh Nghiên bị đánh đập dã man khi dự biểu tình vụ cá chết


Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: