SG đi đòi 2 người tọa kháng ở Nguyễn Huệ, Q1 bị bắt vào đồn ca Bến Nghé, 74 Hồ Tùng Mậu, đem 5-5-2016.


Advertisements

Bình luận đã bị đóng.

%d bloggers like this: