Tổng Hợp Tin Tức Ngày 04 Tháng 05, 2016


Luật Sư Đinh Thạch Bích

TIN GẤP CHO NGƯỜI THÂN ĐANG LÀM VIỆC TẠI TRUNG QUỐC. Kể từ ngày 14/5, Công an phát động truy quét người Việt Nam tại các tỉnh ở Trung Quốc, đặc biệt là tỉnh Quãng Đông, Quãng Châu. Hồ Huy Khang(facebook)

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: