Hà Nội ôn hòa tọa kháng nhưng không thể tránh khỏi đàn áp.


Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: