Hà Nội ôn hòa tọa kháng nhưng không thể tránh khỏi đàn áp.


Bình luận đã được đóng.

%d bloggers like this: