Hà Nội: Phỏng vấn người tuần hành bị bắt về đồn CA


Advertisements

Bình luận đã bị đóng.

%d bloggers like this: