Sài Gòn người biểu tình phá vòng vây của côn an ngày 8-5-2016


Bình luận đã được đóng.

%d bloggers like this: