Sài Gòn người biểu tình phá vòng vây của côn an ngày 8-5-2016


Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: