Video: Cổ động viên bóng đá Hải Phòng “bất ngờ” cổ động – ủng hộ cho mội trường biển 8/5.


Bình luận đã được đóng.

%d bloggers like this: