Video: Cổ động viên bóng đá Hải Phòng “bất ngờ” cổ động – ủng hộ cho mội trường biển 8/5.


Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: