Ca khúc “Trả lại cho dân” ngạo nghễ vang lên tại Nghệ An.


Bình luận đã được đóng.

%d bloggers like this: