Ca khúc “Trả lại cho dân” ngạo nghễ vang lên tại Nghệ An.


Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: