Chị Nguyễn Thị Tâm: Trên đường đi về HN biểu tình (15/5/2016) , bị bọn AN chận xe giữa đường


Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: