Công an phường Dương Nội đến nhà để chặn không cho đi biểu tình sáng nay


Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: