Công an phường Dương Nội đến nhà để chặn không cho đi biểu tình sáng nay


Bình luận đã được đóng.

%d bloggers like this: