Linh Mục Nguyễn Văn Lý Được Thả Trước Chuyến Thăm Của Tổng Thống OBAMA


Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: