Linh Mục Nguyễn Văn Lý Được Thả Trước Chuyến Thăm Của Tổng Thống OBAMA


Bình luận đã được đóng.

%d bloggers like this: