Tin vừa cập nhật: Giáo dân ở Đức Thọ, Hà Tĩnh đang biểu tình kéo dài hàng chục cây số trước ngày bầu cử.


Bình luận đã được đóng.

%d bloggers like this: