Tôi muốn tự do, tôi muốn có nhân quyền, tôi bị tước quyền công dân, họ giam cầm tôi trái phép!


Advertisements

Bình luận đã bị đóng.

%d bloggers like this: