Công an phường 9 quận 5 cho người thường phục đánh anh Lẫu tại chợ An Đông ngày 15 5 2016.


Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: