BUỔI HỌP BÁO CỦA TỔNG THỐNG BARACK OBAMA.


Bản dịch Quy Nguyen(facebook)“Tôi có thể thông báo Hoa Kỳ sẽ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận bán vũ khí quân sự với Việt Nam, một lệnh có hiệu lực trong 50 năm qua.

Nhưng cũng như đối với các đối tác quốc phòng khác, việc bán vũ khí vẫn đòi hỏi đối tác đáp ứng một số yêu cầu nghiêm ngặt, trong đó có vấn đề nhân quyền. Nhưng việc thay đổi này là nhằm giúp Việt Nam tự bảo vệ được mình và để xóa bỏ những vết tích từ thời Chiến Tranh Lạnh. Điều này nhấn mạnh sự bình thường hóa toàn diện với Việt Nam, trong đó có vấn đề hợp tác quốc phòng”.

“Hoa Kỳ không cố gắng áp đặt hình thức chính phủ của mình lên Việt Nam hay bất kì quốc gia nào.
Chúng tôi tôn trọng chủ quyền và độc lập của Việt Nam.

Nhưng đồng thời chúng tôi vẫn lên tiếng đại diện cho những quyền con người mà chúng tôi coi là phổ quát, trong đó có tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tôn giáo và tự do hội họp, bao gồm quyền công dân trong xã hội dân sự nhằm tổ chức những hành động giúp cộng đồng và quốc gia mình.

Chúng tôi tin, và bản thân tôi tin rằng đất nước chúng ta sẽ mạnh mẽ và thịnh vượng hơn nếu những quyền phổ quát này được tôn trọng”.

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: