[LIVE] – Họp báo Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống President Obama


Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: