[LIVE] – Họp báo Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống President Obama


Bình luận đã được đóng.

%d bloggers like this: