Tổng thống Obama “ngâm” Truyện Kiều trong bài diễn thuyết !


Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: