Tổng thống Obama “ngâm” Truyện Kiều trong bài diễn thuyết !


Advertisements

Bình luận đã bị đóng.

%d bloggers like this: