Ý NGHĨA CUỘC VIẾNG CHÙA NGỌC HOÀNG CỦA TỔNG THỐNG OBAMA


Nhà sư trụ trì tiếp Tổng thống Obama tại chùa Phước Hải(寺 海 福) Chùa này tức là Chùa Ngọc Hoàng bảng hiệu “ĐIỆN NGỌC HOANG–殿 皇玉”

Jack Tran(facebook)Chùa Ngọc Hoàng còn có tên là ĐIỆN NGỌC HOÀNG, CHÙA PHƯỚC HẢI, việc TT Obama viếng thăm ngôi chùa này có lẽ chứa đựng trong câu :

“Lưu Minh là người …giữ đạo Minh Sư, lập chí quyết lật đổ nhà Mãn Thanh, ..”

Thật quả đúng và hoàn toàn nhịp nhàng theo tuyên chiến gián tiếp chống lại mộng bá quyền Trung cộng trong bài diễn văn tại Hà nội ngày 24-5-16 với lời dẫn :

“Sông núi nước Nam vua Nam ở, Rành rành định phận tại sách trời”

từ “Nam Quốc Sơn Hà” của Lý Thường Kiệt.

việc TT Obama viếng thăm ngôi chùa này có lẽ chứa đựng trong câu : “Lưu Minh là người …giữ đạo Minh Sư, lập chí quyết lật đổ nhà Mãn Thanh, ..” ( Người Việt gốc Hoa tên là Lưu Minh lập Điện Ngoc Hoàng năm 1905) —————- “Ngôi chùa vốn là một điện thờ Ngọc Hoàng Thượng đế do một người tên Lưu Minh (pháp danh là Lưu Đạo Nguyên, người Quảng Đông, Trung Quốc) xây dựng vào khoảng đầu thế kỷ 20 [ năm 1905]. Theo học giả Vương Hồng Sển, thì Lưu Minh là người “ăn chay ròng, giữ đạo Minh Sư, lập chí quyết lật đổ nhà Mãn Thanh, xuất tiền tạo lập chùa vừa để thờ phượng vừa để làm nơi hội kín”.” ( Wikipedia )

Nên hiểu rằng Chùa Ngọc Hoàng do Người Việt gốc Hoa lập và rằng nguồn tài chánh của Người Việt gốc Hoa chống Cộng sản Hoa lục đối với nước Việt nam hơn 100 năm qua giống hệt như nguồn tài chánh của Người Do thái đối với nước MỸ từ sau Thế chiến thứ Hai(1939-1945)

“Sông núi nước Nam vua Nam ở, Rành rành định phận tại sách trời” ( TT Obama, Hanoi, 24-05-2016) ————- PHẢI CHĂNG TT OBAMA MƯỢN DIỄN ĐÀN TẠI HÀ NỘI ĐỂ TUYÊN CHIẾN VỚI MỘNG BÁ QUYỀN CỦA TRUNG CỘNG KHI DẪN : “Sông núi nước Nam vua nam ở, rành rành định phận tại sách trời”? Tổng thống Obama đã dẫn lời bài thơ thần Nam quốc sơn hà của Lý Thường Kiệt ngay trong phần mở đầu của bài diễn văn trước hơn 2.000 người tại Hà Nội trưa 24-5. …………………………… Ông Obama cũng khẳng định về chuyện chủ quyền thiêng liêng, không thể phủ định của Việt Nam. Tổng thống Obama đã dẫn lời bài thơ thần Nam quốc sơn hà của Lý Thường Kiệt: “Sông núi nước Nam vua nam ở, rành rành định phận tại sách trời”.

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: