Nhà Nước Khủng Bố VGCS Miễn Cưỡng Tiếp Obama


Luật Sư Đinh Thạch Bích

G7 – Japan.

Advertisements

Bình luận đã bị đóng.

%d bloggers like this: