Tường thuật sau chuyến thăm anh Thức của gia đình.


Advertisements

Bình luận đã bị đóng.

%d bloggers like this: