Tường thuật sau chuyến thăm anh Thức của gia đình.


Bình luận đã được đóng.

%d bloggers like this: