LỜI KÊU GỌI CỦA ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN VINH


Tin Chú Tễu(facebook)

Ngài Phaolo Nguyễn Thái Hợp – Giám mục Giáo phận Vinh.

Tôi kêu gọi anh chị em:

– Thực hiện quyền công dân được Hiến pháp, pháp luật Việt Nam và các công ước quốc tế quy định, thể hiện cách ôn hòa quyền đòi hỏi minh bạch trong việc điều hành đất nước, cũng như xử lý thảm họa và buộc những kẻ gây ra phải bị xét xử đúng với công lý.

Rất có thể con cháu chúng ta sẽ hỏi: Vào thời điểm đất nước lâm nguy, Biển Đông bị ô nhiễm, ông, bà, cha, mẹ đã làm gì để cứu Biển Đông và cứu chúng con?

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: