Melbourne Úc tiếp tục xuống đường đồng hành cùng quốc nội.


Nguyễn Quang Duy(facebook)Vừa đi họp Cộng đồng về đã quyết định sẽ tiếp tục xuống đường đồng hành cùng quốc nội Footscay 18-6-2016 và Springvale 25-6-2016. Hình toán phát truyền đơn biểu tình 20-5-2016.

Advertisements

Bình luận đã bị đóng.

%d bloggers like this: