Biểu tình kiểu… con kiến! Có ít thì … chơi nhỏ, góp gió thành bão.


Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: