Giải cứu cụ Tạ Trí Hải tại trung tâm bảo trợ xã hội 1 xã Dục Tú Đông Anh… Phát hiện những người đang kêu cứu khác ở đây


Vụ giải cứu cụ Tạ Trí Hải từ góc máy quay khác. Mọi người chú ý từ phút thứ 6’30” có một cụ là cựu chiến binh, quê ở Bình Dương. Bà con ai quen biết cụ xin chia sẻ và lên tiếng gấp!

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: