Từ đồn công an Phường Mỹ An, Đà Nẵng Nguyễn Văn Thạnh kêu cứu


Bình luận đã được đóng.

%d bloggers like this: