Từ đồn công an Phường Mỹ An, Đà Nẵng Nguyễn Văn Thạnh kêu cứu


Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: