NỰC CƯỜI LÝ LẼ CẤM ĐOÁN HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM


Ảnh: Thông báo của Ban Bí thư (LS Nguyễn Lệnh) & Hướng đạo sinh Vũng Tàu sinh hoạt (daovungtau.blogspot.com)

Nguyen Anh Tuan(facebook)Ban Bí thư mặc dù chỉ là tổ chức lo nội trị của Đảng Cộng sản, nghĩa là không có một tí ti tư cách pháp lý nào, thế mà lại ra hai Thông báo cấm đoán việc tái lập Hướng đạo Việt Nam, khiến tổ chức xã hội dân sự có truyền thống lâu năm nhất, tổ chức quy củ nhất, quan hệ quốc tế sâu rộng nhất này của Việt Nam hoạt động hết sức chật vật trong suốt hàng chục năm qua.

Lý lẽ cho việc cấm đoán này của Ban Bí thư như bên dưới đây phải nói là thật nực cười và đáng xấu hổ.

“Hiện nay, ở nước ta đã có nhiều hội, đoàn thể với đối tượng bao gồm mọi giới, mọi lứa tuổi đang hoạt động, nếu chính thức cho tái lập thêm tổ chức hướng đạo thì sẽ dẫn đến TRANG GIÀNH LỰC LƯỢNG, TRANH GIÀNH QUẦN CHÚNG giữa hướng đạo với các tổ chức đã có và tạo ra tiền lệ đa nguyên trong tổ chức quần chúng, làm phức tạp thêm tình hình chính trị xã hội.” (Trích Thông báo 143/TB-TW năm 2004)

“Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và đào tạo nghiên cứu, đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục, rèn luyện thanh niên, thiếu niên, nhi đồng: TIẾP THU CÓ CHỌN LỌC HÌNH THỨC, PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG ĐẠO trong giáo dục và hoạt động của thanh thiếu niên;…” (Trích Thông báo 157/TB-TW)

Mình bỗng nghĩ đến hình ảnh một ông già lụ khụ đông con cháu trong xóm ngang ngược đặt ra lệnh cấm bất kỳ ai được mở thêm quán phở nào, vì con cháu của ông ấy đang làm chủ một quán phở rồi.

Ai dựng sạp hàng ra chuẩn bị bán là ông lại gọi con cháu lâu la tay gươm tay giáo đến dẹp của người ta.

Ông tuyên bố trong xóm này, dân chỉ được quyền ăn trong quán của con cháu ông thôi.

Không ăn thì nhịn.

(Hơn thế, trong nhiều trường hợp ông còn cấm luôn quyền nhịn của người ta)

Ấy thế mà ông vẫn cho người lén tìm hiểu công thức nấu phở của những người khác rồi đem cho con cháu của mình.

Thật, xấu tính và tệ hại không ai bằng. Thế mà ông lại rất thọ, 86 rồi đấy.

Lý do đơn giản là vì hống hách, hỡm hĩnh và bất chấp thủ đoạn giữ thế độc quyền làm lợi cho con cháu ông, nên tụi nó cũng theo đó mà cố sống cố chết nuôi ông sống thật lâu, chứ chả phải do ông tử tế gì.

Cơ mà không được lòng dân thì sẽ tới lúc họ tẩy chay quán của con cháu ông, thì ông phải chết theo thôi, ông ạ.

Mình cũng kêu gọi mọi người cười vào sự ngang ngược của ông già này, tẩy chay lề lối làm ăn độc quyền của con cháu ông ta, đồng thời khuyến khích bất kỳ ai có khả năng mở ra thêm các quán phở khác cạnh tranh lành mạnh với nhau để người dân trong xóm có thêm lựa chọn.

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: