NHẬN GIẤY MỜI, GIẤY TRIỆU TẬP CỦA CÔNG AN Ư? ĐỪNG NAO NÚNG.


Nguyen Anh Tuan(facebook)

Tóm tắt lời tư vấn của các luật sư:

– Nếu nhận giấy triệu tập: Hỏi ngay người đưa giấy là có quyết định khởi tố vụ án hay chưa? Chưa có thì nhắc họ là họ đang làm lạm dụng, không rút lại thì sẽ bị tố cáo làm trái pháp luật đó.

– Nếu nhận giấy mời: Đã mời thì đương nhiên không thể bắt buộc. Bạn thích thì đi, không thích thì không đi.

– Nếu công an gọi điện thoại hoặc thông qua người khác gây sức ép buộc bạn phải lên gặp: Nhắc họ là họ đang làm trái pháp luật đấy.

Tham khảo thêm Thông tư số 01/2006/TT-BCA(C11) về vấn đề này:

“Giấy triệu tập… chỉ có giá trị làm việc trong một lần.

Nghiêm cấm LỢI DỤNG việc sử dụng giấy triệu tập để giải quyết các việc không đúng mục đích, đối tượng, chức năng, thẩm quyền như lợi dụng việc ký, sử dụng giấy triệu tập GỌI HỎI NHIỀU LẦN về các vấn đề không quan trọng, không liên quan đến vụ án hoặc HỎI ĐI HỎI LẠI về một vấn đề mà họ đã trình bày, v.v… làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức, làm mất uy tín cửa cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Nghiêm cấm Điều tra viên GỌI ĐIỆN THOẠI hoặc thông qua người khác để yêu cầu người được triệu tập đến làm việc mà không có giấy triệu tập hoặc giấy mời.

Trước khi triệu tập hoặc mời thì Điều tra viên phải tính toán về thời gian, về việc đi lại của người được triệu tập để TRÁNH GÂY PHIỀN HÀ về thời gian hoặc đi lại nhiều lần của người được triệu tập hoặc được mời.”

(trích khoản 1.4 mục 1)

Bài Tuổi trẻ: http://tuoitre.vn/…/lam-gi-khi-cong-an-trieu-t…/1114549.html

Thông tư 01/2006: http://moj.gov.vn/…/l…/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx…

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: