CÁC BẠN PHẢI CHẤP NHẬN RẰNG CÁC BẠN HÈN !!!


Anh T Duong(facebook)Các bạn ghét tôi, tức tôi vì cái status trước của tôi chứ gì? Các bạn cho là các bạn không HÈN chứ gì?

Phan Cẩm Hường

Vậy thì… các bạn dám ĐỒNG HÀNH BIỂU TÌNH cùng 2 đứa bạn gái của tôi & những anh chị em đang biểu tình hàng tuần không?

2 đứa bạn gái của tôi, 2 đứa vừa phải lo cho các con, vừa phải làm việc để mưu sinh, thế mà 2 đứa bạn tôi vẫn biểu tình mỗi tuần cho HƠI THỞ & MIẾNG ĂN của các bạn.

Thao Teresa

Các bạn nhìn thấy 2 người phụ nữ này đang cầm 2 cái biểu ngữ để đấu tranh cho hơi thở & miếng ăn của các bạn. VẬY MÀ… các bạn vẫn tỉnh bơ ở nhà ăn như heo… Vậy thì… các bạn có cảm thấy NHỤC & HÈN không?

Các bạn có dám biểu tình như 2 đứa bạn gái của tôi không?

Tôi THÁCH các bạn BIỂU TÌNH như 2 đứa bạn của tôi. DÁM KHÔNG?

Không làm được như 2 đứa bạn của tôi thì các bạn phải chấp nhận rằng CÁC BẠN HÈN

Những người HẢI NGOẠI, dám gửi tiền về Vietnam giúp những anh em đang đấu tranh không? Nếu các bạn KHÔNG DÁM gửi tiền thì các bạn phải chấp nhận rằng CÁC BẠN HÈN.

Tôi đã, đang, & sẽ làm, nên TÔI KHÔNG HÈN như các bạn.

“Cũng bởi lũ dân ngu QUÁ lợn,
Cho nên quân ấy mới làm quan.”
(Tản Đà)

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: