Công an TT Mường Khương ngăn cản ,bắt người và đánh người dân khi Cha dâng lễ tại nhà tư


Bình luận đã được đóng.

%d bloggers like this: