Công an TT Mường Khương ngăn cản ,bắt người và đánh người dân khi Cha dâng lễ tại nhà tư


Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: