Phỏng vấn Tran Tung, Trưởng ban nhạc Microwave từ đồn công an về.


Advertisements

Bình luận đã bị đóng.

%d bloggers like this: