Sư trụ trì chùa Tràng Châu TP Phủ Lý đọc di chúc trước bị xử tù Oan


Côn đồ được công an tỉnh Hà Nam bảo kê vào chùa Tràng Châu tp Phủ Lý, tỉnh Hà Nam gây sự đánh thợ đang tu sửa chùa, sư Trụ Trì hô hoán yêu cầu công an lập biên bản hiện trường và kêu gọi phật tử bảo vệ thợ tu sửa chùa.


Công an không lập biên bản hiện trường mà vài tháng sau công ra có lệnh khởi tố Sư trụ trì tội Đánh người gây thương tích.
ngày 14/6/2016 tòa án phán quyết bà sư trụ trì 6 tháng tù treo , phật tử đến tham dự phiên tòa công khai đều bị chặn ở cổng không được vào tòa, tại cổng tòa phật tử đã căng biểu ngữ phản đối phiên tòa bất nhân

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: