9 phi công mất tích-Thông tin về 9 quân nhân trên máy bay CASA-212


Bình luận đã được đóng.

%d bloggers like this: