9 phi công mất tích-Thông tin về 9 quân nhân trên máy bay CASA-212


Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: