Dậy mà đi, dậy mà đi hỡi đồng bào ơi!


Ho Thanh Thai(facebook)

LƯƠNG NGUYỄN – Nếu không, người dân Việt trong nước tự phủ khăn tang cho chính mình khi Trung Cộng trực tiếp thi hành sự đồng hoá dân tộc Việt Nam… Sự đói khổ sẽ đến… Và chỉ 1% dân TC đang sống tại thành phố ô nhiễm di dân đến VN vì không khí trong lành, họ sẽ giết hết dân Việt để chiếm bất động sản cư ngụ, đàn bà con gái VN sẽ là vật tế thần cho 200 triệu đàn ông TC giải quyết sinh lý vì khg có đàn bà; lãnh tụ CSVN sẽ bị hành quyết vì kế hoạch chống tham nhũng của Tập Cận Bình…

Nói chung, người dân Việt sẽ phơi thây trên đất nước mình như cá đang phơi thấy trên nước sông, nước biển…

Nước mất nhà tan thì tôn giáo cũng không còn.!

… Hậu Cộng sản, cộng đồng hải ngoại sẽ là bộ Ngoại Giao, là cān bản kinh tế vững mạnh cho đất nước, và với 1/2 triệu chuyên gia hải ngoại; người Việt chúng ta có tiền, có tài, có quyền, sẽ cùng nhau xây dựng một dân tộc no ấm, một VN hùng mạnh. Chỉ có sự hùng mạnh, VN sẽ là đồng minh của những cường quốc thay vì làm nô lệ cho Trung Cộng như bây giờ. …

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: