LÍNH MỸ DẠY VIỆT MINH 1954:”ÔNG HỒ TẶNG GÁI,THUỐC SEX”


“Báo New York Times Tiết Lộ Bí Mật Của Những Người CS Dùng Người”

WASHINGTON (VB) — Ông Hồ Chí Minh đã từng đề nghị cung ứng đàn bà đẹp Việt Nam và thuốc kích dâm cho các lính Mỹ trong đơn vị gián điệp đang huấn luyện các đơn vị quân sự Việt Minh đầu tiên. Bản tin này đăng trên báo New York Times ngày 24-4-2013 ở trang A-17 với tưạ đề “Henry Prunier, 91, Dies; Was Part of U.S. Mission To Train the Viet Minh” (Henry Prunier, 91 tuổi, Chết;

Đã Tham Dự Nhóm Công Tác Mỹ Huấn Luyện Việt Minh). Henry Prunier đã dạy cho Tướng Võ Nguyên Giáp cách ném lựu đạn. Lúc đó là tháng 7-1945, sau khi Prunier và 6 lính Mỹ khác nhảy dù xuống một ngôi làng cách Hà Nội 75 dặm phía Tây Bắc trong công tác bí mật để huấn luyện một lực lượng thiện chiến gồm 200 du kích Việt Minh về cách sử dụng vũ khí Mỹ để chống lại quân Nhật, lúc đó Nhật đang chiếm Đông Dương. Các lính Mỹ này là thành viên của Office of Strategic Services (OSS), Sở Tình Báo Mỹ thời Thế Chiến 2, muốn nhờ du kích giúp chống lại Nhật. Prunier sinh ở Worcester ngày 9 tháng 10-1921, học ở Đại Học Assumption College nơi hầu hết các lớp dạy bằng Pháp ngữ, nhưng sau 3 năm thì đăng lính vào Bộ Binh. Thấy giỏi ngoaị ngữ, Bộ Binh đưa Prunier vào học tiếng Việt ở UC Berkeley, nơi đây Sở OSS tới mời ông và 2 bạn học tham dự chiến dịch nhãy toán Đông Dương, nói thẳng với rủi ro 50% là sẽ chết; tất cả đều từ chối. Prunier được gửi tới trường mật mã và dự kiến vào một sư đoàn Bộ Binh để sang Pháp chiến đấu. Nhưng đêm trước khi xuống tàu sang Pháp, ông được lệnh về Washington để vào toán OSS cho công tác đặc biệt, tên mật mã của nhóm là Deer Team (Toán Con Nai). Năm 1995, Prunier có tới thăm Hà Nội, họp mặt với các chiến binh Việt Minh ông từng giúp. Nhận ra ông, Tướng Võ Nguyên Giáp cầm một trái cam và ra vẻ như ném lưụ đạn theo kỹ thuật Prunier đã dạy cho ông. Tướng Giáp nói, “Đúng, đúng thế.” Đặc biệt, Prunier kể lại, rằng trong khi nhóm lính Mỹ huấn luyện Việt Minh, ông Hồ Chí Minh đề nghị cung ứng đàn bà đẹp Việt Nam và thuốc kích dục Đông y, nhưng nhóm lính OSS từ chối vì quân lệnh cấm. Tuy nhiên, Prunier chấp nhận quà tặng từ ông Hồ là một tấm thảm dệt và sau đó ông đưa về treo ở tường nhà. ( http://vietbao.com/D_1-2_2-282_4-207536/ )

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: