Cờ Vàng Tung Bay Trên Quê Hương


Hong Thai Hoang(facebook):Ơi biển chiều nay ơi sóng chiều nay, qua bao nhiêu thăng trầm biển chiều nay vẫn dịu dàng. Vùi sâu dưới đáy những gì đau thương, biển lại hát tình ca biển kể chuyện quê hương..

Bình luận đã được đóng.

%d bloggers like this: