Chế Độ Mục Nát VGCS Họa Vô Đơn Chí́́


Luật Sư Đinh Thạch Bích

Hong Thai Hoang(facebook)Cuộc trò chuyện với ngư dân tại xã Cảnh Dương, Quảng Bình..

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: