Quản Dâm.


Vũ Cận(facebook)Ngày 28/6, tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, đại diện Công an TP Hà Nội đã báo cáo kết quả công tác phòng chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2016.

Đặc biệt báo cáo đã đề cập tới sự thành công bước đầu của việc đưa vào thí điểm “Phần Mềm Mại Dâm” trên địa bàn 1 số quận huyện nóng trên địa bàn HN.
Nếu thành công trên diện rộng, đây có thể là điểm sáng nổi bật của trí tuệ Việt trên thị trường phần mềm. Hướng tới, có lẽ ta sẽ xuất khẩu phần mềm vào các thị trường tiềm năng như Thailand, hoặc các quốc gia có thế mạnh mại dâm khác trên thế giới.
Việc thí điểm thành công “Phần Mềm Mại Dâm” có thể khiến nhà nước có thêm một khoản thu không hề nhỏ khi các bạn “đĩ” sẽ phải đóng “phí quản lý”, tiến tới có thể có thu “thuế dâm”, hoặc thậm chí “thuế trinh” nếu phần mềm có thể quản lý được từ khi một người đang ở dạng “đĩ tiềm năng” tới lúc phát lộ “năng lực đĩ”.
Mặt khác, việc quản dâm bằng phần mềm có thể phát huy tối đa lợi thế cạnh tranh trong việc “xuất trôn” ra nước ngoài, thu về nguồn ngoại tệ không nhỏ cho đất nước.
Theo kịp đà tiến về công nghệ, sắp tới có lẽ nhà nước sẽ phải lập thêm “Bộ Đĩ” để chuyên trách việc quản dâm. Rồi sẽ tiến tới cơ cấu mại dâm vào đại biểu quốc hội, vào trung ương đảng.

Như vậy, “Mại Dâm Điện Tử” đã đi trước 1 bước so với việc thí điểm “Chính Phủ Điện Tử” trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực nhạy cảm này.

Để tiết kiệm ngân sách, tôi kiến nghị: nên chăng nhà nước có thể đặt hàng nâng cấp phần mềm mại dâm có thể tích hợp quản lý luôn thành viên chính phủ hoặc thậm chí toàn bộ đảng viên vào trong đó thì quả là đại… đại tiện.

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: