Khởi tố Formosa! Bring Formosa into Court!


Vũng Tàu 6/7/2016. Nguyen Thien Nhan(facebook)

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: