Khởi tố Formosa! Bring Formosa into Court!


Vũng Tàu 6/7/2016. Nguyen Thien Nhan(facebook)

Bình luận đã được đóng.

%d bloggers like this: