Quốc dân Việt Nam chỉ giữ vàng và ngoại tệ – tiền đồng VN chỉ số ít cầm hơi dùng cho sinh hoạt hàng ngày!


VTV.vn – Từ ngày 13/8 tới đây, một số sửa đổi, bổ sung quy định về hoạt động đại lý đổi ngoại tệ sẽ được áp dụng.

Theo đó từ ngày 13/8, đại lý đổi ngoại tệ chỉ được hoạt động dưới hình thức dùng Đồng Việt Nam mua ngoại tệ tiền mặt của cá nhân và không được bán ngoại tệ để lấy Đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ khác. Trừ trường hợp đại lý đặt tại khu cách ly ở cửa khẩu quốc tế được bán ngoại tệ tiền mặt thu Đồng Việt Nam cho cá nhân có hộ chiếu hợp lệ.

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: