Người biểu tình ném đá cảnh sát cơ động


Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: