Dân oan đón phó thủ tướng Trương Hòa Bình khiếu nại, bị hốt lên xe đưa về đồn CA.


Thông báo !

facebook Vĩnh Phước Đoàn Trương.

Sáng nay (11.07.2016)khoảng 30 người dân oan nghe tin ông phó thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình chuẩn bị họp ở văn phòng chính phủ để thành lập ban chỉ đạo giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân .Bà con dân oan đã đi đến đó và bị bắt lên ba chiếc xe chia ra mỗi chỗ.
Hiện tại có 10 người bị bắt đưa về phường liễu giai và hơn 10 người dân oan nữa đưa về phường cống vị,còn một số bà con dân nữa bị bắt đưa về đâu chưa rõ.
Kính mong cộng đồng quan tâm chia sẻ với bà con dân oan.

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: