Hiện nay tại Hà Nội đang có biểu tình yêu cầu phải đóng cửa Formosa.


Thao Teresa(facebook)Một mình bạn hoặc một nhóm hãy biểu tình ở mọi lúc mọi nơi. Đừng câm lặng khi thảm hoạ môi trường vẫn đang đe doạ sự sống còn của tương lai chúng ta.

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: