THÊM BẰNG CHỨNG TỐ FORMOSA TẨU TÁN CHẤT THẢI


“Những hình ảnh mới nhất, bằng chứng mới nhất về việc Formosa tẩu tán chất thải công nghiệp được một nguồn tin của ‪#‎VTC14‬ vừa gửi về.

Một thông tin đáng chú ý khác: 100 tấn chất thải được chôn lấp mới chỉ là con số ước lượng ngày hôm qua. Thực tế, theo hợp đồng vận chuyển xử lý giữa Formosa và Công ty cổ phần xây dựng quản lý môi trường đô thị Kỳ Anh được ký từ tháng 04/2016 thì đến nay số lượng chất thải được vận chuyển là 267 tấn.” kenhvtc14

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: