18.000 giáo dân và linh mục GP Vinh kiến nghị ‘truy tố thủ phạm’ gây thảm họa môi trường biển


Thái Hà (14.07.2016) – Linh mục, tu sỹ, chủng sinh cùng 18.000 giáo dân thuộc giáo hạt Kỳ Anh, giáo phận Vinh đã ký tên kiến nghị giới chức trách Việt Nam truy tố thủ phạm gây ra thảm họa môi trường biển miền Trung.

Trang mạng Giáo phận Vinh hôm 13/7 đã đăng bản kiến nghị trên. Văn thư – được ký ngày 10/7/2016 – còn đề nghị giới chức trách “thực hiện đền bù đầy đủ, thỏa đáng và sớm nhất cho những người dân bị thiệt hại” trong thảm họa môi trường.

Toàn văn bản kiến nghị:

Giáo xứ Đông Yên
Giáo xứ Dũ Lộc
– Giáo xứ Dũ Thành
Giáo xứ Dũ Yên
Giáo xứ Kỳ Anh
Giáo xứ Quý Hòa
Giáo xứ Xuân Sơn

Nguồn: giaophanvinh.org/

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: