TIN ĐẶC BIỆT: ĐẢO CHÍNH QUÂN SỰ TẠI THỔ NHĨ KỲ (TURKEY)


Ngay giờ phút tôi viết những giòng chữ nầy cho các bạn và đọc giả Facebook thì Thổ Nhĩ Kỳ (Turkey) đang có một cuộc đảo chính quân sự.

Một nhóm binh sĩ vẫn chưa biết ai cầm đầu đã ngăn hết mọi giao thông vào thủ đô Istanbul của Thỗ Nhĩ Kỳ, đóng chiếc cầu bắc qua Bosphorus nối hai miền Thỗ Nhĩ Kỳ Âu Châu và Á Châu, đóng cửa phi trường và chiến trụ sở Đài Truyền hình Truyền thanh Quốc gia TRT để công bố đảo chính quân sự. Nhóm nầy lấy tên là “Peace in the Country Council,” (Hội đồng Hòa Binh trên Quê Hương) công bố đã lật đổ chính quyền và đang nắm mọi kiểm soát.

Trong khi đó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan mở một đường trực tuyến truyền hình kêu gọi mọi công dân xuống đường bảo vệ tự do dân chủ và ủng hộ chính quyền do dân bầu. Thủ tướng và các Bộ trưởng An Ninh, Quốc phòng đều công bố nhóm đảo chính là phản và liên quan đến khủng bố. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đang thăm Moscow của Nga tuyên bố mong rằng Turkey sẽ vượt qua khó khăn và tiếp tục bảo vệ an ninh, hòa bình tại khu vực.
VietPress đang cho dich các tin tức truyền trực tiếp để phổ biến ngay. Các bạn và d0o5c giả chờ tin của Hạnh Dương nhé…

Hạnh Dương;
VietPress USA News Agency
www.vietpressusa.com

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: