HẢI PHÒNG BIỂU TÌNH ĐƯỜNG LƯỠI BÒ PHI PHÁP CỦA TRUNG QUỐC NGÀY 17/7/2016


Van Le(facebook)Mặc dù bọn an ninh Hải Phòng bám theo chúng tôi từng bước vãn không cản được quyền yêu nước của chúng tôi.
ĐẢ ĐẢO TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC
ĐẢ ĐẢO TAY SAI CHO TÀU

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: